«

»

Paź 11

PGE Energia Odnawialna znowu z nami!

Kolejny rok z rzędu Partnerem Biegu Niepodległości została Spółka PGE Energia Odnawialna S.A. Dzięki wsparciu PGE organizacja naszej imprezy staje się znacznie łatwiejsza. Dziękujemy!

logo-pge-eo-sa-pion-rgb

 

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W 2015 roku podjęta została decyzja o konsolidacji aktywów holdingu PGE związanych z wytwarzaniem energii w OZE w Grupie Kapitałowej PGE Energia Odnawialna S.A. Obecnie Grupa administruje 33 elektrowniami wodnymi (w tym wieloma w woj. lubuskim – dwoma w Żaganiu), 14 farmami wiatrowymi oraz 1 elektrownią fotowoltaiczną. Grupa realizuje projekty rozwojowe koncentrujące się na wykorzystaniu energii wiatru, wody, w tym również na morzu, oraz fotowoltaice (energii słonecznej).

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.).

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych i wiatrowych) wynosi 2 133 MW.

Więcej o PGE EO TUTAJ